Kasutajatingimused


 • Üldised MTÜ Fän Clab e- poe tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad MTÜ Fän Clab (edaspidi nimetatud müüjaregistrikood 80231021, aadressiga Kolde pst 76, 10321, Tallinn) ja MTÜ Fän Clab e- poe kasutaja (edaspidi nimetatud ostja) vahel interneti (edaspidi nimetatud

e- pood, kodulehe aadress www.jõuluvana.ee)
vahendusel toodete (edaspidi nimetatud toote/toodeteostmisel
tekkivate õigussuhete kohta.

 • E-poes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäeviti.
 • Ostetud toodetele võib lisanduda postikulu.
 • E-poes müüdavate toodete hinnad on eurodes.
 • Kui tehnilise vea tõttu on e- poes pakutava toote hind muutunud/ muudetud võrreldes toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole toote juures eraldi märkinud, et tegemist on müüja kehtestatud allahindlusega, siis on müüjal õigus taganeda tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga toote müügitehingust eeldusel, et müüja ei ole toodet ostjale veel sihtkohta saatnud.
 • Ostja annab müüjale õiguse tema poolt sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kinnitab, et kõik ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 • Kui ostja ei ole 3 tööpäeva (välisriigist tellides 5 tööpäeva) jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses esitatud toote/toodete eest, tühistab müüja tellimuse.
 • Toodetele kiri nr 1 ja kiri nr 2 ei kehti 14 kalendripäeva tagastamisõigust, kuna tooted on valmistatud ostja esitatud tingimuste kohaselt. Välja arvatud juhul, kui ostetud toode ei vasta tellitule.
 • Toodete kiri nr 1-2 tellimisel lihtkirjana või e-postile. Kui lihtkiri või e-kiri ei ole jõudnud tellijani ning tellija ei teavita meid sellest Eestis  7 (seitsme), välisriigis 14 (neljateistkümne) päeva jooksul siis hilisemaid pretensioone me vastu ei võta.
 • Kui ostetud toode ei vasta tellimusele siis ostja võib toote tagasi saata hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates toote üleandmisest ostjale. Ostja on kohustatud teavitama müüjat, esitades selleks müüjale kirjaliku vabas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, vale tellimuse kirjelduse, müüjale vale toote suhtes esitatava nõude.
 • Ostja poolt tagastatav toode peab olema kahjustamata, originaalpakendis ja kasutamata. Ostjal tuleb esitada ostuarve.
 • Kui ostja poolt tagastatav toode on vigastatud või kahjustunud, mille on põhjustatud ostjast tulenevatest asjaoludest, on müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine ostja poolt toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga.
 • Müüja ei vastuta tootel ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud ostja süül või kui puudus on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
 • Kui Müüja on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, võib Ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbija-kaitseameti kaudu või kohtule. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, üleeuroopaliselt tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse või üleeuroopalise veebipõhise vaidluste lahendamise üksuse poole.
 • Müüjal on õigus tellimusest taganeda kui: ostja ei tasu arvet tähtaegselt  või tellitud kaubavaru on lõppenud.